TŘÍSTUPŇOVÁ VÝUKA

Technika výuky podle Marie Montessori má dvě etapy:

1. Úvod do práce s pomůckou
2. Vyučovací lekce.

Úvod do práce s pomůckou

Cílem je zajistit zaměření pozornosti dítěte jedním směrem. V momentě ukázky by nemělo být na stole či koberečku nic jiného. Průvodce ukázku předvádí názorně a přesně, se zájmem a živou účastí,
aby tím probudil zájem dítěte. Pokud dítě pracuje, nechá ho opakovat dané cvičení kolikrát chce. Když ale spontánně skončí, je důležité dohlédnout na úklid, aby vše bylo na svém místě a v pořádku.

Vyučovací lekce

Po té, co dítě několikrát za sebou úspěšně předvedené cvičení zopakovalo, může učitel přistoupit
k další etapě, ve které se bude rozvíjet slovní a pojmová zásoba dítěte. Marie Montessori převzala
dělení vyučovací lekce na tři fáze od psychologa Sequina.

První fáze
Spojení smyslového vjemu s příslušným pojmenováním. " To je..." Tím se vytvoří asociační spoj mezi názvem a předmětem. Název i předmět působí na dítě současně.

Druhá fáze
Rozpoznání předmětu pomocí příslušného názvu. " Ukaž mi, podej mi.."Propojování slov a předmětu se prohlubuje tím, že dítě s předmětem manipuluje - ukazuje na něj, přemísťuje ho, apod.

Třetí fáze
Pojmenování příslušného předmětu. "Co je to?", "Jaké to je ?"
Je to ověření a zafixování spojení mezi slovem a předmětem / obsahem pojmenování /.

Praktický příklad s  učením barev
Lze použít např. barevné dřevěné kostky

Nejprve necháme dítě s kostkami libovolně hrát a vše si osahat.

1. fáze
Pak, ve chvíli, kdy je tomu dítě přístupné, ukážeme mu, že kostky lze rozdělit podle barev a rozdělíme je spolu na hromádky. Při rozdělování barvy stále pojmenováváme. Je potřeba začít nejprve se dvěma až třema barvami. Základní barvy vhodné pro začátek jsou modrá, žlutá a červená.

2. fáze
Připravíme ty dvě až různě tři barevné kostky na stanoviště a dítě k nim třídí samo další podle barev. Stejně můžeme takto dítě nechat třídit různé další předměty. Při tom používáme  slov "Ukaž mi.., Podej mi.. Barvy začneme hledat i v prostředí kolem nás. Např. "Najdi mi něco žlutého." "Podej mi červený hrnek." "Vyber modré autíčko."

3. fáze
Nyní už se ptáme" "Jaká je to barva?" K této fázi ale vždy přistupujeme až ve chvíli, kdy dítě dobře zvládá tu druhou.