V době, kdy není dost dobře možné pořádat skupinové přednášky s ukázkou a vyzkoušením Montessori pomůcek, nabízím individuální poradenství:

  • úvod do Montessori pedagogiky, její východiska, specifika a principy
  • jak si doma vytvořit montessori prostředí
  • jak rozvíjet děti doma podle montessori pedagogiky v oblasti praktického života, v poznávání světa a v přípravě na čtení, psaní, počítání
  • inspirovat se můžete i ve fotogaleriích níže na této stránce nebo zde a zde.
  • Informace o principech Montessori pedagogiky si můžete přečíst i zde

  • Malou ochutnávku montessori pedagogiky - jakým způsobem se s dětma učit - najdete zde.

Ráda se s Vámi potkám na mých Montessori pracovnách

Montessori pracovny pro děti od 1,5 do 3 let s rodiči

Děti se učí hrou a spolu s  rodiči se seznamují s  principy montessori pedagogiky. Věnují se praktickým činnostem, při kterých se rozvíjí schopnost koncentrace a jemná motorika.  Získávají nové kompetence, posiluje se jejich sebevědomí, učí se volit si z různých možností a zároveň respektovat ostatní i respektovat daná pravidla. Pomůcky vybírám a proměňuji podle ročních období a svátků, s ohledem na individuální potřeby dětí.  

Jako součást tohoto kurzu pořádám i přednášku Úvod do montessori pedagogiky, ve kterém se rodiče seznámí se základními principy a mnoha pomůckami i způsobem, jak s nimi dítě provázet na cestě za poznáním a samostatností. Pracovny jsou pak koncipovány v podobném duchu.

Tématické Montessori pracovny pro děti od 3 do 6 let

Na tématických pracovnách provázím děti zábavně a hrou mnoha oblatmi:

Hrátky s vodou, barvy a tvary, Jaro a jarní příroda, podzimní příroda kolem nás, Vánoce všemi smysly, počítání, písmenka (čtení, psaní), slovní zásoba,  lidské tělo, pravěk, svět a zvířata ve světě, pokusy, dopravní prostředky a cestování, vážení a měření, peníze, dopravní prostředky a cestování po světě, koloběh vody a hrátky s vodou.

Montessori dopoledne pro děti od 2 let bez rodičů

V tomto kurzu si děti od 2 let zvykají pracovat samostatně bez přítomnosti.  Lektorka má roli trpělivého průvodce a rádce. Děti se věnují praktickým činnostem, při kterých se rozvíjí schopnost koncentrace a jemná motorika. Získávají nové kompetence, posiluje se jejich sebevědomí, učí se volit si z různých možností a zároveň respektovat ostatní i respektovat daná pravidla. Podle aktuálních potřeb zařazuji i krátkou rozcvičku s říkankami, společné rozvojové hry a tvoření. Pokud je příznivé počasí, jdeme v závěru ven.

Fotogalerie z kroužku batolátek s rodiči