DALŠÍ METODY

Práce s ranými traumaty a základy EFT dle kurzu Stanislavy Emmerlingové. 

rozbor horoskopu se zaměřením na téma terapie (pro děti i z hlediska studijního a pracovního potenciálu a talentů)

Bachovy esence