Proč psychologická astrologie

"Dokud neučiníme nevědomé vědomým, bude to nevědomé řídit náš život a my tomu budeme říkat osud." C.G.Jung

Astrologie se již opírá o takřka dokonalý systém vědomostí prověřovaný po tisíce let.

Psychologická astrologie propojuje astrologii s moderními poznatky z psychologie.

Psychologická astrologie nahlíží především do psychiky osoby. Horoskop zachycuje psychickou strukturu člověka - vlastnosti, schopnosti, dispozice a životní zaměření člověka. Díky horoskopu se může člověk setkat sám se sebou, dovědět se více o sobě, o svých možnostech, talentech, potenciálu, o svém určení a úkolech pro tento život. Může také nalézt zdroje svých problémů v reálním životě, pochopit co se v jeho životě právě děje, pochopit své vnitřní pohnutky, napětí a frustrace, problémy ve vztazích, se zdravím, prací atd. Astrologie nás může informovat také o tom, kdy jistá oblast problémů vstoupí do našeho života a nabude na aktuálnosti.

Proč psychologická astrologie jako doplněk k terapeutickému sezení

Nahlédnutí do horoskopu nám může pomoci rychleji pochopit příčiny Vašich problémů, prohloubit vhled a pochopení a tím urychlit proces řešení problémů, léčení a transformace.