Sezení začínáme rozhovorem. Téma, se kterým klient přichází, může a nemusí být vždy to, které vede k jádru problému. K tomu se často dostáváme postupně po vrstvách.

Při sezení má klient možnost vrátit se bezpečně a pohlédnout s nadhledem a odstupem do někdejší traumatické situace, kdy vznikl emocionální blok, strach, bolest a mylná přesvědčení, která jsou příčinou dnešního stavu, který ho trápí.

S klienty pracuji pomocí svalového testu. Působím jemným tlakem na mírně předpaženou ruku klienta a tím získávám zpětnou vazbou na otázky. Záporná emoce svaly oslabuje, kladná naopak zpevní. Tím se dopracuji k potřebným informacím a díky tomu jsem schopna odhalit i problémy zasunuté hluboko v podvědomí. Mohu tak najít, do jakého věku se s klientem vrátit ke stresové události a kde v těle je zablokovaná energie.

Pak poskytnu možnost podpořit pozitivní změnu v mysli a harmonizovat energii imaginací, jednoduchými fyzickými cviky pro zapojení co nejvíce neuronů, esencemi, kameny, barvami a dalšími technikami. Jindy se fyzicky korigují stresem zablokované svaly a body na energetických dráhách. Zapojíme tak samoléčebné mechanismy a nastolujeme tak rovnováhu těla, mysli a ducha a navracíme sílu, radost a zdraví. Odstraněním stresu tak může klient vidět, že má volbu tam, kde ji dříve neviděl.

Na závěr vždy ověřuji, zda jsme udělali pro danou záležitost v průběhu sezení vše, co bylo třeba, následuje několik kontrolních otázek, včetně zjištění tzv. "posilovacích" cviků za úkol domů, nebo aktivního kroku (činu) pro upevnění v návaznosti na danou záležitost.

Pokud chce klient pokračovat v řešení další záležitosti, musí uplynout nějaký čas mezi sezeními. Pokud pracujeme na větším nebo komplexnějším problému, nelze ho většinou jemně uvolnit naráz. V takovém případě pracujeme postupně na tématu v několika sezeních.

Cílem terapie je uvolnit z mysli i těla (buněk) stres, který je se zdrojovým zážitkem spojený. Pak můžeme jednat svobodnějším způsobem a nikoli ve vleku minulých zkušeností, které už nám nyní neprospívají. Změna vnitřního nastavení klienta pro něj automaticky znamená, že získává do života novou volbu, je schopen opustit nefunkční systém přesvědčení, získat sílu, vidět a přijmout nové možnosti a chovat se a jednat novým způsobem.

Kineziolog je pouze prostředníkem v komunikaci mezi vědomím, podvědomím a tělem. Provází klienta terapií, ale ten má sám zodpovědnost za své volby, rozhodnutí, kroky a činy.

Obecné informace o Kineziologii OB se dočtete zde.

  • Délka sezení - cca 90 minut, první setkání může být delší

  • Cena sezení - 1000,- Kč

  • Místo setkání - Innp, centrum Celestra: Neklanova 152/44, Praha 2 - Vyšehrad nebo Pilné včelky, Pacajevova 954/30, 149 00, Praha - Háje