cvik na propojení mozkových hemisfér
cvik na propojení mozkových hemisfér

V rámci kineziologického odbloku využívám opět svalový test, dítě také často i cvičí cviky na propojování mozkových hemisfér, se zapojením pohybů očí, relaxační, energetické nebo dechové cviky, pracujeme s energetickými obrázky, s kreslením, s imaginací, s aromaterapií, bachovými esencemi, kreslí ležaté osmičky nebo čísla a písmena, která mu dělají problémy..

Na závěr také ověřuji, zda jsme udělali pro danou záležitost v průběhu sezení vše potřebné a vytestuji tzv. "posilovací" cviky nebo jiné úkoly na doma, pokud jsou potřeba.

Kineziologie One Brain je velmi prospěšná i pro děti. Odblokovává raná traumata (v prenatálním období už miminko vše prožívá s maminkou, velmi zásadně na nás  působí okolnosti porodu a těsně po porodu, adaptace ve školce, příchod sourozence, vstup do školy atd.) a další emocionální příčiny vzniku různých problémů jak ve škole, tak v běžném životě.

Odblokování dětí probíhá za přítomnosti dospělého. Věk, od kterého je dítě schopné samo se účastnit terapie, je individuální. Nejmenší děti, zhruba tak do 4-5 let lze odblokovávat přes rodiče, obvykle matku. Psychika dítěte je v nízkém věku propojená s matčinou. U starších už je možno, aby procházelo terapií samo, zhruba do 7-8 let mohu kombinovat terapii s dítětem a potřebné informace testovat přes rodiče. Starší děti už obvykle terapii zvládají sami, za přítomnosti rodiče. Čím více se účastní terapie osobně, tím má větší efekt. Je potřeba, aby rodič přišel na sezení kineziologie nejprve sám, aby si propojil souvislosti, kam problém s jeho dítětem sahá a ideálně popracoval i na sobě.

další technika na propojení mozkových hemisfér
další technika na propojení mozkových hemisfér
Kineziologie OB pomáhá dětem s:
 • dyslexií, dysortografií, dysgrafií, dyskalkulií a dalšími "dys"
 • dysfázií, problémy s řečí
 • zkříženou lateralitou
 • propojováním hemisfér
 • hyperaktivitou, nepozorností
 • nemotorností a koordinací
 • pocity strachu, úzkostmi, fobiemi
 • pravolevou orientací
 • poruchami spánku
 • stresy současnými i z minulosti
 • vztahy s rodiči a s vrstevníky
 • mnoha dalšími problémy

Kineziologie pomáhá dětem, aby si začaly znovu věřit, navrátit jim motivaci k učení a poznávání, umožňuje znovunalezení svých schopností a možností.S dětmi zažívám někdy velké skoky a posuny, jindy je to postupná delší práce na více odbloků.

DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ PRÁCE S DĚTMI, JE ALE PRÁCE S RODIČI. DĚTI MAJÍ SVÉ PROBLÉMY PROTO, ŽE ZDĚDILY NEDOŘEŠENÉ PROBLÉMY SVÝCH PŘEDKŮ NEBO JE TO DŮSLEDEK VÝCHOVY A NAPODOBOVÁNÍ OKOLÍ.  POKUD SE VYLÉČÍ/ZMĚNÍ RODIČ, ZMĚNÍ SE NÁSLEDNĚ I DÍTĚ NEBO MÁ MNOHEM SNAŽŠÍ CESTU K UZDRAVENÍ A ZMĚNÁM.

NAVÍC TEN, KDO CHCE ZMĚNU, JE VĚTŠINOU RODIČ. DÍTĚ MÁ JINÉ VÝVOJOVÉ ÚKOLY NEŽ CHODIT PO TERAPIÍCH. DÍTĚ SE NEJVÍCE UČÍ NÁPODOBOU A SNADNĚJI SE ZMĚNÍ, POKUD SE ZMĚNÍ JEHO OKOLÍ.

POKUD NAOPAK DÍTĚ PROJDE TERAPIÍ A RODIČ SE NEZMĚNÍ, ČASTO JE TERAPIE NEÚČINNÁ. VYLÉČENÉ DÍTĚ JE ZNOVU OVLIVNĚNO OKOLÍM A PROBLÉM SE VRACÍ.

PODLE MÝCH ZKUŠENOSTÍ TĚŽKOSTI DÍTĚTE VŽDY SOUVISÍ S TÉMATY, NA KTERÝCH POTŘEBUJÍ PRACOVAT I RODIČE.

"Existuje-li něco, co chcete změnit u svého dítěte, zamyslete se nejprve zda to není něco, co byste měli změnit u sebe." Carl Gustav Jung

Obecné informace o Kineziologii OB se dočtete zde.


 • Délka sezení - cca 90 minut, první setkání může být delší

 • Cena sezení - 1000,- Kč

 • Místo setkání - Innp, centrum Celestra: Neklanova 152/44, Praha 2 - Vyšehrad nebo Pilné včelky, Pacajevova 954/30, 149 00, Praha - Háje