Co se můžete z pohledu do horoskopu Vašeho dítěte dozvědět

Dětský horoskop Vám prozradí vlastnosti, přednosti, vlohy a talenty dítěte a jak je podporovat a rozvíjet. Také Vám napoví, jak bude dítě přistupovat ke studiu, jak ho motivovat, zda ho vést spíše ke sportu, technickým oborům či umění apod. Také upozorní na slabší stránky a jak se s nimi vyrovnávat. Dále jak pečovat o zdraví dítěte, aby se předešlo možným zdravotním problémům. Také se dozvíte jak bude dítě vnímat své rodiče, sourozence a jiné děti, jaké jsou pro něho nejvhodnější hračky a způsoby hry, jak zacházet s projevy vzteku atd. Při konzultaci se pak můžeme podívat na některé aktuální problémy - zvykání si na školku, výběr kroužků, školní prospěch, vztahy dítěte atd.

.....Dovolit dítěti, aby bylo samo sebou, je ten největší dar, jaký mu můžete dát.....

Proč psychologická astrologie jako doplněk k terapeutickému sezení

Nahlédnutí do horoskopu nám může pomoci rychleji pochopit příčiny Vašich problémů, prohloubit vhled a pochopení a tím urychlit proces řešení problémů, léčení a transformace.

CO JE PRO PŘESNÝ ROZBOR HOROSKOPU POTŘEBA:

Co nejpřesnější čas, datum a místo narození.